مشاوره تلفنی  از خارج از سوئد

چنانچه در خارج از سوئد بوده و مایلید که جهت مشاوره تلفنی با اطلاعات مهاجرین سوئد وقت بگیرید می توانید به یکی از سه روش زیر اقدام کنید:

- از
دوست یا آشنایی در سوئد بخواهید که با برقراری مکالمه گروهی سه طرفه (Trepart samtal) شما، خود  و اطلاعات مهاجرین سوئد را همزمان در یک مکالمه گروهی سه طرفه (Trepart samtal)  به یکدیگر متصل کند تا شما بتوانید پرسش های خود را مطرح کرده و پاسخ بگیرید.  برقراری مکالمه گروهی سه طرفه (Trepart samtal)  با استفاده از دکمه R تلفن های ثابت در سوئد امکان پذیر است. در مورد تلفن های موبایل طریقه آن را از شرکت تلفنی خود جویا شوید.

- هزینه حداقل نیم ساعت مشاوره معادل ۵۹۷ کرون سوئد (و یا  یک ساعت معادل ۱۱۹۴ کرون سوئد)  را  از طریق « پی پل» و با استفاده از کارت اعتباری خود از آدرس ایمیل   به حساب اطلاعات مهاجرین سوئد پرداخت کنید. برای پرداخت می توانبد از دکمه «پی پل» زیر نیز استفاده کنید:

- هزینه حداقل نیم ساعت مشاوره معادل ۵۹۷ کرون سوئد (و یا  یک ساعت معادل ۱۱۹۴ کرون سوئد)  را می توانید با استفاده از حساب «سوییش» دوست یا فامیلی در سوئد نیز از طریق شماره زیر به حساب اطلاعات مهاجرین سوئد پرداخت کنید:

پس از دریافت هزینهِ، اطلاعات مهاجرین سوئد پس از هماهنگی در یک ساعت تلفنی مشخص با شما تماس خواهد گرفت. شماره تلفن تماس خود را بطور کامل شامل پیش شماره کشور در بخش پیام های پرداخت «سوییش» یا «پی پل خود» درج کرده و یا به آدرس ایمیل ارسال کنید.