خدمات ثبت تقاضا در سامانه میخک در سراسر جهان

از مدتی پیش ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور تقریبا در همه حوزه ها از جمله امور گذرنامه، امور شناسنامه، تنظیم وکالتنامه، تایید اسناد و غیره... از طریق ثبت نام اولیه در یک وب سایت ویژه متعلق به وزارت امور خارجه تحت عنوان وب سایت میخک صورت می گیرد.  میخک مخفف جمله مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی است.

برای استفاده از خدمات وب سایت میخک می بایست ابتدا در آن تشکیل پرونده بدهید. این کار یک بار برای همیشه صورت میگیرد. یعنی وقتی یک بار در وی سایت میخک تشکیل پرونده بدهید تا پایان عمر می توانید با وارد شدن به آن با استفاده از نام کاربری و رمز ورود خود برای همه درخواست های کنسولی خود تقاضا بدهید. تشکیل پرونده و ایجاد حساب کاربری از طریق ایجاد پروفایل (حساب کاربری)، تکمیل اطلاعات خواسته شده صورت می گیرد.

چنانچه برای  تشکیل پرونده و ثبت تقاضاهای مختلف کنسولی در سامانه میخک نیاز به کمک دارید
چنانچه برای تشکیل پرونده در وب سایت میخک
و یا ثبت تقاضاهای کنسولی نیاز به کمک دارید می توانید از خدمات اطلاعات مهاجرین سوئد در این رابطه کمک بگیرید. ابتدا پس از تشکیل پرونده در این سامانه قادر خواهید بود که برای نیازهای کنسولی خود مانند تقاضای گذرنامه و غیره اقدام کنید.

کمک برای تشکیل پرونده و حساب کاربری در میخک اینجا را کلیک کنید

کمک برای ثبت تقاضاهای کنسولی مختلف در میخک اینجا را کلیک کنید