ثبت تقاضای ویزای آمریکا و رزرو وقت مصاحبه (فقط برای ساکنین سوئد)

چنانچه مایل به  تقاضای ویزای توریستی از سفارت ایالات متحده آمریکا در استکهلم هستید می توانید از کمک مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد برای ثبت تقاضای خود و رزرو وقت مصاحبه استفاده کنید.
این خدمت تنها برای ایرانیان ساکن سوئد و تنها برای ویزای توریستی آمریکا ارائه می شود.

طریق پرداخت هزینه خدمات
سوییش

۲۴۹۵ کرون

ثبت تقاضای ویزای آمریکا
و رزرو وقت مصاحبه

برای کسب اطلاعات بیشتر با اطلاعات مهاجرین سوئد از طریق شماره  تلفن ۱۰۹۰۹۰۰-۰۹۰۰ تماس بگیرید.